Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Eperjesen

„Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Eperjesen”

Eperjes Község Önkormányzata 50 000 000 Forint vissza nem térítendő támogatást nyert a TOP-2.1.3 -16-CS1-2021-00023 projekt azonosítószámú „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Eperjesen” c. pályázaton belül. 

Kedvezményezett neve: Eperjes Község Önkormányzata

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00023

A szerződött támogatás összege: 50 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.01.31.

A projekt tartalmának bemutatása: 

A tervezett fejlesztés Eperjes község belterületén és a külterület egy kis szakaszán valósul meg. 

A belvizes időszakban jelentős problémát okoz az összegyülekező csapadékvíz kártétel nélküli bevezetése a befogadó Király-tóba, valamint a K-29 főcsatornába. A belterületen lévő árkok nem egységes lejtésűek, a rajtuk elhelyezett kapubejárók rendkívül változatos magasságban, és eltérő méretben kerültek elhelyezésre. A változó magasságok és átmérők miatt az árkok nem képesek a belvizet elvezetni. 

A projekt keretében külterületi fejlesztésre is szükség van, amely a belterület védelmét biztosítja, oly módón, hogy az elsődleges befogadó (Királytó) telítődése esetén, a K-29 csatornába lehet vezetni a csapadékot. A Királytó és a K-29 csatorna közötti szakaszt le lehet zárni tiltós műtárgyakkal, ami így a víz megtartását is tudja szolgálnia. 

A település meglevő belterületi csapadékvíz hálózata jellemzően földmedrű vízelvezető – szikkasztó árokrendszerrel rendelkezik. A Szabadság u. páratlan oldalon zárt csapadékcsatorna található, mely a páros oldali nyílt árokba van bevezetve. A belterületi csapadékvíz jellemzően az árkokban kerül elszikkasztásra, azonban a mértékadó csapadékot meghaladó, illetve tartósan csapadékos időjárási körülmények esetén a többletvizek a Királytóba, mint befogadóba kerülnek elvezetésre. A meglévő árokrendszer műszaki állapota jelenleg nem biztosítja a belvizek kártétel nélküli elvezetését – elszikkasztását. A meglevő kapubejáró átereszek jelentős része összetört, leromlott műszaki állapottal rendelkezik.

A belterületi szakaszon megvalósul összesen 2 475 méter csatorna

Külterületi szakasz teljes árok felújítási hossz: 1 270 fm

 A sikeres műszaki átadás-átvétel 2023.03.19-én megtörtént.

A befogadó öntözési vízszintje esetén a belvíz provizórikus átemelése, valamint a belvízi helyzet elhárítása érdekében erőgépre szerelhető mobil szivattyú 220 - 300 l/s közötti teljesítménnyel, erőgépi meghajtással vagy ezzel egyenértékű gyártmányú berendezés beszerzése szükséges.

A projekt keretében a fent részletezett műszaki adatok szerint összesen megvalósul 3 745 fm csatorna.

További információ kérhető: Kabai Mátyás, ph.eperjes@gmail.com elérhetőségen.