Települési Operatív Program (TOP) keretében megvalósuló nyertes projektek

Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Eperjesen
Csapadékvíz elvezetése II. ütem Eperjesen