1956-os forradalmi események Eperjesen

1956-os emlékmű Eperjesen
1956-os emlékmű Eperjesen

Eperjes községben október 29-én kidobolták, hogy aznap este a tanácsháza előtti téren nagygyűlés lesz, ahol egyben megválasztják a helyi Forradalmi Bizottságot is. Ugyanakkor azt is közhírré tették, hogy akinek fegyvertartási engedélye és fegyvere van, azt is vigye magával.

Igen jelentős tömeg gyűlt össze este a tanácsháza előtt, ahova honvéd főhadnagy parancsnok vezetésével egy szakasz katona is érkezett teherautóval a rendet biztosítani.  Az egyik helyi tanító a nagygyűlés kezdeteként elszavalta a Nemzeti dalt-t. Utána a honvéd (tüzér) főhadnagy emelkedett szólásra  – pontosan felállt egy asztalra – és onnan intézett beszédet a jelenlévőkhöz. Szólt a parasztságnak a Rákosi – időben történt elnyomorításról, az elmúlt évtized megpróbáltatásairól és a tagosításokról. a hallgatóság nagy –nagy helyesléssel fogadta a katonatiszt beszédét.

Ezután került sor az FNB választásra olyan módon, hogy a jelenlévő emberek tettek névszerint javaslatokat, amelyet azután a tömeg helyeselve vagy megszavazott, vagy elutasított. Volt egy név, amelynek elhangzásakor a tömeg egybehangzóan „padlás sepregető” –t kiáltott és az illetőt leszavazták. Az FNB elnökéül Ágoston Györgyöt választották.

Az FNB megválasztása után a tüzér főhadnagy közölte azt is, hogy sort kell keríteni még a nemzetőrség megválasztására is. A nagygyűlés résztvevői a nemzetőrséget és annak vezetőit is megválasztották. A nemzetőr parancsnok Szűcs László tanító lett, helyettesének Papp József asztalosmestert választották. Kimondták, hogy a nemeztőrségbe kommunistákat bevenni nem szabad. A nemzetőrség felfegyverzéséhez a szentesi rendőrkapitányságtól kaptak 8 db géppisztolyt és 2 db hadipuskát igen jelentős mennyiségű lőszerrel.

A nagygyűlés  résztvevői döntöttek arról is, hogy a tanácsi apparárusból kiket kell eltávolítani és kiket és kik maradhatnak meg a beosztásukban. A tanácselnök és helyettese leváltásra került, ugyanez a sors jutott az adóügyi megbízottnak és egy adminisztrátornak is. A különböző folyamatban lévő ügyek vitelére ideiglenesen meghagyták a pozíciójában a tanács vb. titkárát. Ugyanekkor felmerült a kérdés, mi legyen a helyi rendőr sorsa? Az egybegyűlt emberek nagy része azt válaszolta, hogy  „maradhat (…), mert ő nem volt rossz ember”.

Ezután került sor a vadászfegyverek begyűjtésére. az átvett fegyverekről a tulajdonosoknak elismervényt adtak. Ezekkel a fegyverekkel látták el a nemzetőrséget, mely azonnal megkezdte a szolgálatát. Már aznap estétől őrséget adtak a postánál, a szövetkezeti boltnál és járőröztek a tanácsházától a kendergyárig terjedő útszakaszon.

Az eperjesi FNB következő napokban leginkább a település ügyeinek az intézésével volt elfoglalva. Folyamatosan figyelemmel kísérték a közellátás problémáit, pl. azt, hogy a malom el tudja-e látni őrleménnyel a község lakosságát. Mivel várható volt, hogy a forradalom által megbuktatott rendszer hívei Eperjesen nem könnyen nyugszanak bele a sorsukba, elrendelték ezek magatartásának, tevékenységének a nemzetőrség által történő figyelemmel kísérését és közölték az érintettekkel, hogy további intézkedésig nem hagyhatják el a települést.

Amikor híre érkezett annak, hogy a városokban és más településeken az egykori államvédelmistát, egykori karhatalmi főhadnagyot. Házkutatást tartottak nála, majd előállították a szentesi FNB-hez, onnan pedig a bírósághoz kísérték át. Egyes adatok arra utalnak, hogy helyi termelőszövetkezet elnökét is őrizetbe akarták venni, de ez nem sikerült, mert az illető időközben elszökött a községből.

November 4-e Eperjesen fordulópontot jelentett. Azonban itt nem volt olyan zavartalan a párt és tanácsi vezetők visszatértése a hatalomba, mint a környező településeken. A nemzetőrség november 4-e után már nem a korábbi formában teljesített szolgálatot, majd rövidesen feloszlott.  November 8-án a forradalom alatt elszökött, majd hirtelen visszatért Kossuth díjas termelőszövetkezeti elnök vezetésével megalakult a helyi karhatalom, amelynek körlete az Ifjú Gárda Tsz-ben volt. Onnan Jártak portyázni és a megtorlás során rájuk kirótt feladataikat végrehajtani.

December első napjaiban az eperjesi forradalmi erők egy nagygyűlést szerveztek, ahol nagyon sok helyi lakos mellett gádorosiak is jelentek meg igen szép számmal. Az emberek követelték a tanácsi vb. leváltását és megszületett FNB visszaállítását, a szovjet csapatok kivonását Magyarországról, egyben kinyilvánították, hogy nem ismerik el a Kádár – kormányt és elhatározták a helyi karhatalom lefegyverzését. Az említetteken kívül volt egy külön kihangsúlyozott követelés is: Az Ifjú Gárda Termelőszövetkezet elnökét, aki egyben a helyi karhatalom parancsnoka is volt, ki kell tiltani a község területéről. A gyűlést követően a feloszlott nemzetőrség  tagjainak a vezetésével a résztvevők nagy része az Ifjú Gárda Tsz-be ment. Közben a „Helyi követelések” címmel egy röplapot terjesztettek, amelyben a készítők a tsz. elnök – karhatalmista parancsnok terrorja elleni fellépésre szólítottak fel.

A kivonult emberek körbefogták a tsz. központot és megakadályozták, hogy a karhatalmisták a postán keresztül segítséget kérjenek. A tsz. elnökének azonban ekkor is sikerült egérutat nyernie és bejutni Szentesre a szovjet katonai parancsnokságra, ahonnan segítséget hozott. Közben azonban a volt nemzetőrök leszerelték, lefegyverezték a karhatalmistákat. Az egyik karhatalmista így emlékezett erre 1957-es tanúvallomásában: „Lefegyvereztek bennünket és a tanácsháza elé vitték kocsival, ezután ott fekete zászló alá kellett nekünk a fegyvereket raknunk, majd elzavartak bennünket. „ Egy másik tanúvallomás szerint „a lefegyverzés alkalmával szedték le a karhatalmista elvtársakról a vattakabátot”. Megérkezett azonban rövidesen a segítség és a tsz. elnök-karhatalmi parancsnok vallomása szerint „a szovjetek (…) visszaállítottak mindent”

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Cookie-k (sütik) használatának szabályzata 1. Cookie-k használatának szabályzata Ez a szabályzat a Eperjes Község Önkormányzata. (székhelye: 6624 Eperjes, Petőfi u. 1.) által fenntartott weboldalak cookie-jaira vonatkozik. 2. Mik a cookie-k? A cookie egy kisméretű fájl, mely csak betűket és számokat tartalmaz, és ami egy felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, Internetes hozzáférést biztosító eszközén tárolható. A cookie egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. 3. Mire használhatóak a cookie-k? Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó Internetezésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a felhasználó számára minél kényelmesebb szolgáltatásokat nyújtson. Ezek közé tartoznak az online adatbiztonsággal kapcsolatos igények vagy a releváns reklámok. Ugyanakkor bizonyos – anonim – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal szolgálnak az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat-nak a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett. 4. Milyen cookie-kat használunk? Az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat kétféle sütit használ: időszakosat valamint állandót. Előbbiek olyan ideiglenes fájlok, melyek a bejelentkezett időszak végéig vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig (vagy manuális törésükig) vannak jelen a felhasználó eszközén. 5. Mire használják a cookie-kat a weboldalalak? Egy látogatás során a weboldal a következő célból helyezhet el cookie-kat a felhasználó Internetezésre használt eszközén: – Weboldal teljesítménymérés – Böngészés-elemzés – Geotargeting – Feliratkozási szokások mérése – Megfelelő termékek ajánlása – Releváns reklámszolgáltatások megjelenítése 6. Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat? A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá. 7. A cookie-k törlése A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését. 8. Miért fontosak a cookie-k az interneten? A cookie-k az Internet hatékony működésének központi elemét képezik, hiszen hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez, az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén. A sütik korlátozása, vagy tiltása lehetetlenné teheti bizonyos weboldalak használatát. A cookie-k korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap online reklámokat; mindössze annyit ér el ezzel, hogy a megjelenő reklámok nem veszik figyelembe a böngészési szokásait, így nem igazodnak igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány példa a sütik használatára (melyekhez nem szükséges egy felhasználó azonosítása egy felhasználói felület segítségével): • A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése. • A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok. • Jelszavak megjegyzése. • Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opciók, safe search funkciók). • Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám megjelenítésének számszerű korlátozása a felhasználó részére adott weboldalon. • A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése. • Analitikai jellemzők mérése és optimalizálás. Egy weboldal forgalmának mérése, a letöltött tartalom vizsgálata, valamint annak meghatározása, hogy a felhasználó honnan érkezett a weboldalra (pl.: keresőn keresztül, közvetlenül, más weboldalról, stb.). A weboldalak azért végzik ezeket a látogatottsági elemzéseket, hogy a felhasználók számára minél jobbá tegyék az oldalt. 9. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők A cookie-k NEM vírusok! A cookie-k egyszerű szöveg típusú formátumot használnak, nem kódrészle-tekből állnak, így nem futtathatók automatikusan. Következésképp, nem másolhatók és nem feleltethetők meg más hálózatokban az újrafuttatáshoz. Mivel ezeket a funkciókat nem képesek ellátni, így nem tekinthetőek programoknak (így vírusoknak sem). A sütik azonban használhatók negatív célokra is. Mivel a felhasználó igényeire és navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak, így egy adott weboldalon akár spyware-ként is használhatók. Ennek megfelelően számos antivírus program a cookie-kat folyamatosan törlésre ítéli a különféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat, valós idejű védelem, stb.) során. Általában a böngészőkben olyan adatbiztonsági beállítások vannak, melyek lehetővé teszik adott oldalak által elhelyezett cookie-k szintű elfogadását, azok érvényességi idejének meghatározása és automatikus törlése mellett. A cookie-khoz kapcsolódó egyéb biztonsági vonatkozások: Mivel a személyazonosság védelme fokozottan fontos és minden Internetes felhasználó alanyi joga, ezért tudni kell, hogy a sütik használata során milyen aggályok merülhetnek fel. Mivel a cookie-kon keresztül folyamatosan áramlik az információ a weboldal és a böngésző között mindkét irányba, így ha egy támadó (hekker) beavatkozik az adattovábbításba, úgy a süti által tárolt információk lekövethetők. Amennyiben a böngészés kódolatlan Internet-elérési hálózaton keresztül történik (pl. megfelelő titkosítással nem rendelkező WiFi hálózat), úgy a támadás valószínűsége jelentősen megnő. További – cookie-k felhasználásán alapuló – támadási felületet szolgáltathatnak a sütik szerver oldali beállítási hiányosságai. Ha egy weboldal nem követeli meg a böngészőtől, hogy az kizárólag kódolt csatornán keresztül kommunikáljon, úgy a támadók ezt a biztonsági rést kihasználva információkat nyerhetnek ki a sütikből. A támadók a kinyert adatokat más weboldalakhoz való – illetéktelen – hozzáféréshez használhatják fel. Emiatt lényeges, hogy figyelmesen megválasszuk a legmegfelelőbb személyes adatvédelmi módszert. Tanácsok a cookie-kon alapuló biztonságos és felelősségteljes navigáláshoz: Mivel a legnagyobb és leglátogatottabb weboldalak használnak sütiket, így ezek jelenléte/használata szinte kikerülhetetlen. A cookie-k teljes letiltása esetén a felhasználó nem tud használni számos népszerű oldalt, mint például a Youtube, a Gmail, a Yahoo és számos egyéb oldal. Az alábbi néhány tanács segítséget nyújt a cookie-k engedélyezése mellett is biztonságos és gondtalan böngészéshez: • Szabja személyre a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan úgy, hogy azok használata az Ön számára még kényelmes Internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha számítógépét csak Ön használja, úgy hosszabb lejárati időt is beállíthat a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok eltárolására vonatkozóan. Amennyiben számítógépét megosztja másokkal, akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden használatot követően törölni (létezik automatizált megoldás, amely a program bezárásakor automatikusan elvégzi a törlést). Ezáltal lehetősége van arra, hogy biztonságos keretek között látogasson meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a számítógépen. Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programok adatbázisát. Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó (adott beállítás mellett akár automatikusan blokkolhatják azok betöltését). Ennek a szolgáltatásnak köszönhetően a felhasználó nem, vagy csak szánt szándékkal, juthat el olyan oldalra, ahol potenciális veszélynek (kibertámadásnak) van kitéve. Éppen ezért fontos, hogy böngészője és antivírus programja is mindig az elérhető legfrissebb verziójú legyen. A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mivel szinte minden nagyobb hazai és nemzetközi weboldal használ cookie-kat, így használatuk szinte elkerülhetetlen. Amennyiben ismeri a sütik alapvető működési mechanizmusát, úgy el tudja végezni azokat a beállításokat, amelyek mellett kényelmesen, ugyanakkor biztonságosan tud böngészni az Interneten. A cookie-k tiltását vagy visszautasítását csak bizonyos – nehezen hozzáférhető és használható – weboldalak alkalmazzák. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a sütik tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap/lát online reklámokat az egyes weboldalakon. A széles körben használt böngészőprogramokban elérhető olyan beállítás, amely lehetővé teszi adott cookie permanenst elutasítását. Ezen kívül akár az is beállítható, hogy csak adott weboldaltól fogadjon el a számítógép sütiket. A sütik letiltása nyomán akár az is megtörténhet, hogy nem hagyhat kommentet egy adott weboldalon. Manapság már minden széles körben használt böngésző lehetőséget kínál a sütikezelés személyre szabására. Ezek a beállítások a böngészőben rendszerint az „Opciók” vagy „Beállítások” menün belül találhatók.

Bezárás