5/ 2015. ( IV.28. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásról

Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról

 

EPERJES   KÖZSÉG   ÖNKORMÁNYZATA  Képviselő-testülete

5/ 2015.  ( IV.28. )   önkormányzati  rendelete

az önkormányzat  2014. évi  költségvetési zárszámadásról

Eperjes Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében – az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában megfogalmazott kötelezettsége alapján – az Önkormányzat 2014. év költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, az állami támogatások elszámolásáról a következőket rendeli el:

1.§

Eperjes Község Önkormányzata  Képviselő – testülete a többször módosított 1/2014.(II.05.) rendelettel jóváhagyott, a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. illetve a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

 

                                     a  bevételek  főösszegét                                       112.936   eFt-tal

ebből költségvetési bevétel                                                          75.572   e Ft

belső finanszírozás  bevétele                                             17.788   e Ft

külső finanszírozás bevétele                                              19.594   e Ft

a kiadások főösszegét                                            102.247   eFt-tal

ebből költségvetési kiadás                                                          102.247   e Ft

külső finanszírozási kiadás                                                   0  e Ft

 

10.689 e Ft működési célú pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

 1. Az Önkormányzat  2014. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti,   illetve működési és  felhalmozási  cél szerinti részletezését  az  1. szám mellékletben, a központi támogatások jogcím és összeg szerinti részletezését 1/a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően  hagyja jóvá  a  Képviselő–testület
 1. A Képviselő – testület az  önkormányzat kiemelt  bevételeinek  főbb részletezését  az alábbiak szerint hagyja jóvá.
 • önkormányzat működési támogatása                           21.782  eFt
 • működési támogatások államháztartáson belül               9.203  eFt
 • felhalmozási bevételek                                                                 281  eFt
 • közhatalmi bevételek                                                              14.555  eFt
 • működési bevételek                                                                18.517  eFt
 • felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        11.234  eFt
 • támogatást megelőlegező hitel                                                 18.830  eFt
 • megelőlegezett támogatás                                                          746  eFt
 • előző évi pénzmaradvány                                                        17.788  eFt
 1. A Képviselő- testület  az   önkormányzat  2014.   évi kiemelt  működési  kiadási előirányzatának   teljesítését  a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően alábbiak szerint hagyja jóvá.

Működési kiadások  teljesítéséből

 • személyi jellegű kiadások                                                        19.551  eFt
 • munkaadót terhelő járulékok                                                    4.250  eFt
 • dologi  kiadások                                                                      28.705  eFt
 • ellátottak pénzbeli juttatása                                            5.284  eFt
 • egyéb támogatások                                                                   2.902  eFt
 • pénzeszköz átadás                                                                     9.461  eFt

ebből civil szervezeteknek nyújtott támogatás:

 • Farkas Ádám                                                                        100 e Ft
 • Eperjesi Horgász Egyesület                                                      50 e Ft

2.§.

A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát az 5. számú mellékletben foglalt részletezés   szerint hagyja jóvá

3.§.

Az    önkormányzat teljesített    felhalmozási kiadásainak  célonkénti részletezését a  3 számú mellékletben  foglaltak szerint hagyja jóvá  a  Képviselő – testület.   Az önkormányzat  teljesített  felhalmozási kiadásai   32.094  eFt

amelyből:

– beruházási előirányzat teljesítése                               7.337   eFt

– ingatlanok felújítása                                                       24.757  eFt.

4.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat  teljesített bevételeit és kiadásait működési valamint felhalmozási tételeinek összevont mérlegét a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§.

A  Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámkeretének záró állományát   feladatonkénti bontásban a 6. számú melléklet, a közfoglalkoztatás keretében engedélyezett  létszám keretet a 6/a számú  melléklet  részletezése szerint hagyja jóvá.

6.§.

A Képviselő-testület az  önkormányzat  2014. december  31-i állapot szerinti nyilvántartott  vagyonát       a    7, 7/a, 7/b.  számú mellékletben szereplő adatok  szerint  állapítja meg.

7. §.

(1)    Ez a rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba

lépéstől kell alkalmazni.

(2)  A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kós György Gergő                                   Gyurisné Székely Erika

polgármester                                                            jegyző

A rendelet kihirdetve:

Eperjes, 2015. április 28.                                                        Gyurisné Székely Erika

jegyző

az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Cookie-k (sütik) használatának szabályzata 1. Cookie-k használatának szabályzata Ez a szabályzat a Eperjes Község Önkormányzata. (székhelye: 6624 Eperjes, Petőfi u. 1.) által fenntartott weboldalak cookie-jaira vonatkozik. 2. Mik a cookie-k? A cookie egy kisméretű fájl, mely csak betűket és számokat tartalmaz, és ami egy felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, Internetes hozzáférést biztosító eszközén tárolható. A cookie egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. 3. Mire használhatóak a cookie-k? Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó Internetezésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a felhasználó számára minél kényelmesebb szolgáltatásokat nyújtson. Ezek közé tartoznak az online adatbiztonsággal kapcsolatos igények vagy a releváns reklámok. Ugyanakkor bizonyos – anonim – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal szolgálnak az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat-nak a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett. 4. Milyen cookie-kat használunk? Az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat kétféle sütit használ: időszakosat valamint állandót. Előbbiek olyan ideiglenes fájlok, melyek a bejelentkezett időszak végéig vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig (vagy manuális törésükig) vannak jelen a felhasználó eszközén. 5. Mire használják a cookie-kat a weboldalalak? Egy látogatás során a weboldal a következő célból helyezhet el cookie-kat a felhasználó Internetezésre használt eszközén: – Weboldal teljesítménymérés – Böngészés-elemzés – Geotargeting – Feliratkozási szokások mérése – Megfelelő termékek ajánlása – Releváns reklámszolgáltatások megjelenítése 6. Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat? A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá. 7. A cookie-k törlése A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését. 8. Miért fontosak a cookie-k az interneten? A cookie-k az Internet hatékony működésének központi elemét képezik, hiszen hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez, az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén. A sütik korlátozása, vagy tiltása lehetetlenné teheti bizonyos weboldalak használatát. A cookie-k korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap online reklámokat; mindössze annyit ér el ezzel, hogy a megjelenő reklámok nem veszik figyelembe a böngészési szokásait, így nem igazodnak igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány példa a sütik használatára (melyekhez nem szükséges egy felhasználó azonosítása egy felhasználói felület segítségével): • A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése. • A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok. • Jelszavak megjegyzése. • Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opciók, safe search funkciók). • Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám megjelenítésének számszerű korlátozása a felhasználó részére adott weboldalon. • A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése. • Analitikai jellemzők mérése és optimalizálás. Egy weboldal forgalmának mérése, a letöltött tartalom vizsgálata, valamint annak meghatározása, hogy a felhasználó honnan érkezett a weboldalra (pl.: keresőn keresztül, közvetlenül, más weboldalról, stb.). A weboldalak azért végzik ezeket a látogatottsági elemzéseket, hogy a felhasználók számára minél jobbá tegyék az oldalt. 9. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők A cookie-k NEM vírusok! A cookie-k egyszerű szöveg típusú formátumot használnak, nem kódrészle-tekből állnak, így nem futtathatók automatikusan. Következésképp, nem másolhatók és nem feleltethetők meg más hálózatokban az újrafuttatáshoz. Mivel ezeket a funkciókat nem képesek ellátni, így nem tekinthetőek programoknak (így vírusoknak sem). A sütik azonban használhatók negatív célokra is. Mivel a felhasználó igényeire és navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak, így egy adott weboldalon akár spyware-ként is használhatók. Ennek megfelelően számos antivírus program a cookie-kat folyamatosan törlésre ítéli a különféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat, valós idejű védelem, stb.) során. Általában a böngészőkben olyan adatbiztonsági beállítások vannak, melyek lehetővé teszik adott oldalak által elhelyezett cookie-k szintű elfogadását, azok érvényességi idejének meghatározása és automatikus törlése mellett. A cookie-khoz kapcsolódó egyéb biztonsági vonatkozások: Mivel a személyazonosság védelme fokozottan fontos és minden Internetes felhasználó alanyi joga, ezért tudni kell, hogy a sütik használata során milyen aggályok merülhetnek fel. Mivel a cookie-kon keresztül folyamatosan áramlik az információ a weboldal és a böngésző között mindkét irányba, így ha egy támadó (hekker) beavatkozik az adattovábbításba, úgy a süti által tárolt információk lekövethetők. Amennyiben a böngészés kódolatlan Internet-elérési hálózaton keresztül történik (pl. megfelelő titkosítással nem rendelkező WiFi hálózat), úgy a támadás valószínűsége jelentősen megnő. További – cookie-k felhasználásán alapuló – támadási felületet szolgáltathatnak a sütik szerver oldali beállítási hiányosságai. Ha egy weboldal nem követeli meg a böngészőtől, hogy az kizárólag kódolt csatornán keresztül kommunikáljon, úgy a támadók ezt a biztonsági rést kihasználva információkat nyerhetnek ki a sütikből. A támadók a kinyert adatokat más weboldalakhoz való – illetéktelen – hozzáféréshez használhatják fel. Emiatt lényeges, hogy figyelmesen megválasszuk a legmegfelelőbb személyes adatvédelmi módszert. Tanácsok a cookie-kon alapuló biztonságos és felelősségteljes navigáláshoz: Mivel a legnagyobb és leglátogatottabb weboldalak használnak sütiket, így ezek jelenléte/használata szinte kikerülhetetlen. A cookie-k teljes letiltása esetén a felhasználó nem tud használni számos népszerű oldalt, mint például a Youtube, a Gmail, a Yahoo és számos egyéb oldal. Az alábbi néhány tanács segítséget nyújt a cookie-k engedélyezése mellett is biztonságos és gondtalan böngészéshez: • Szabja személyre a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan úgy, hogy azok használata az Ön számára még kényelmes Internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha számítógépét csak Ön használja, úgy hosszabb lejárati időt is beállíthat a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok eltárolására vonatkozóan. Amennyiben számítógépét megosztja másokkal, akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden használatot követően törölni (létezik automatizált megoldás, amely a program bezárásakor automatikusan elvégzi a törlést). Ezáltal lehetősége van arra, hogy biztonságos keretek között látogasson meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a számítógépen. Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programok adatbázisát. Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó (adott beállítás mellett akár automatikusan blokkolhatják azok betöltését). Ennek a szolgáltatásnak köszönhetően a felhasználó nem, vagy csak szánt szándékkal, juthat el olyan oldalra, ahol potenciális veszélynek (kibertámadásnak) van kitéve. Éppen ezért fontos, hogy böngészője és antivírus programja is mindig az elérhető legfrissebb verziójú legyen. A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mivel szinte minden nagyobb hazai és nemzetközi weboldal használ cookie-kat, így használatuk szinte elkerülhetetlen. Amennyiben ismeri a sütik alapvető működési mechanizmusát, úgy el tudja végezni azokat a beállításokat, amelyek mellett kényelmesen, ugyanakkor biztonságosan tud böngészni az Interneten. A cookie-k tiltását vagy visszautasítását csak bizonyos – nehezen hozzáférhető és használható – weboldalak alkalmazzák. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a sütik tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap/lát online reklámokat az egyes weboldalakon. A széles körben használt böngészőprogramokban elérhető olyan beállítás, amely lehetővé teszi adott cookie permanenst elutasítását. Ezen kívül akár az is beállítható, hogy csak adott weboldaltól fogadjon el a számítógép sütiket. A sütik letiltása nyomán akár az is megtörténhet, hogy nem hagyhat kommentet egy adott weboldalon. Manapság már minden széles körben használt böngésző lehetőséget kínál a sütikezelés személyre szabására. Ezek a beállítások a böngészőben rendszerint az „Opciók” vagy „Beállítások” menün belül találhatók.

Bezárás