16/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelete
kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

 

Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

 16/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, a 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 38/2012. (XII.28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe a következő 1. melléklet lép:

1/a. Sormunka keretében végzett tevékenységek, természetes személyek részére

2014 évig végzett kéményseprő-ipari tevékenységek

2015 évtől a kéményhez kapcsolódó többlettevékenység

Égéstermék elvezető jele

megnevezés

nyilvántartási egység

végzendő tevékenységek munkaegységei alkalmanként

kémények ellenőrzésének és tisztításának 2015 évi nettó díja

összekötő elem, füstcső, füstcsatorna ellenőrzésének és tisztításának nettó díja

ellenőrzés, tisztítás

négyévenkénti műszaki fefülvizsgálat

műszaki felülvizsgálat időarányos része

összesen

munka-ráfordítás

munka-ráfordítás

munka-ráfordítás

munka-ráfordítás

Ft

munka-ráfordítás

Ft

ENHS egyedi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal

db

0,370

0,800

0,200

0,570

912 Ft

0,170

272 Ft

ENHG egyedi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal

db

0,300

0,800

0,200

0,500

800 Ft

0,140

224 Ft

KNHS központi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal

fm

0,200

0,280

0,070

0,270

432 Ft

0,200

320 Ft

KNHG központi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal

fm

0,140

0,280

0,070

0,210

336 Ft

0,140

224 Ft

NNHS nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal

fm

0,300

0,280

0,070

0,370

592 Ft

0,300

480 Ft

NNHG nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal

fm

0,210

0,280

0,070

0,280

448 Ft

0,210

336 Ft

ENTS egyedi, nyílt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal

db

0,420

0,800

0,200

0,620

992 Ft

0,170

272 Ft

ENTG egyedi, nyílt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal

db

0,340

0,800

0,200

0,540

864 Ft

0,140

224 Ft

KNTS központi, nyílt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal

fm

0,240

0,280

0,070

0,310

496 Ft

0,240

384 Ft

KNTG központi, nyílt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal

fm

0,170

0,280

0,070

0,240

384 Ft

0,170

272 Ft

NNTS nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal

fm

0,320

0,280

0,070

0,390

624 Ft

0,320

512 Ft

NNTG nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal

fm

0,220

0,280

0,070

0,290

464 Ft

0,220

352 Ft

EZHS egyedi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal

db

0,370

0,800

0,200

0,570

912 Ft

0,170

272 Ft

EZHG egyedi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal

db

0,300

0,800

0,200

0,500

800 Ft

0,140

224 Ft

KZHS központi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal

fm

0,200

0,280

0,070

0,270

432 Ft

0,200

320 Ft

KZHG központi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal

fm

0,140

0,280

0,070

0,210

336 Ft

0,140

224 Ft

NZHS nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal

fm

0,300

0,280

0,070

0,370

592 Ft

0,300

480 Ft

NZHG nagy keresztmetszetű, zárt égésterűhuzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal

fm

0,210

0,280

0,070

0,280

448 Ft

0,210

336 Ft

EZTS egyedi, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal

db

0,420

0,800

0,200

0,620

992 Ft

0,170

272 Ft

EZTG egyedi, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal

db

0,340

0,800

0,200

0,540

864 Ft

0,140

224 Ft

KZTS központi, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal

fm

0,240

0,280

0,070

0,310

496 Ft

0,240

384 Ft

KZTG központi, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal

fm

0,170

0,280

0,070

0,240

384 Ft

0,170

272 Ft

NZTS nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal

fm

0,320

0,280

0,070

0,390

624 Ft

0,320

512 Ft

NZTG nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal

fm

0,220

0,280

0,070

0,290

464 Ft

0,220

352 Ft

GNHS* gyűjtő jellegű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal

szint

0,250

0,360

0,090

0,340

544 Ft

0,170

272 Ft

GNHG* gyűjtő jellegű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal

szint

0,200

0,360

0,090

0,290

464 Ft

0,140

224 Ft

GZHS* gyűjtő jellegű, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal

szint

0,250

0,360

0,090

0,340

544 Ft

0,170

272 Ft

GZHG* gyűjtő jellegű, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal

szint

0,200

0,360

0,090

0,290

464 Ft

0,140

224 Ft

GZTS* gyűjtő jellegű, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal

szint

0,300

0,440

0,110

0,410

656 Ft

0,170

272 Ft

GZTG* gyűjtő jellegű, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal

szint

0,250

0,440

0,110

0,360

576 Ft

0,140

224 Ft

ET egyedi tartalék

db

0,200

0,400

0,100

0,300

480 Ft

0,000

0 Ft

KT központi tartalék

fm

0,100

0,140

0,035

0,135

216 Ft

0,000

0 Ft

NT nagy keresztmetszetű tartalék

fm

0,150

0,140

0,035

0,185

296 Ft

0,000

0 Ft

GT* gyűjtő tartalék

szint

0,100

0,160

0,040

0,140

224 Ft

0,000

0 Ft

*Mellékcsatornás gyűjtő jelegű égéstermék elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni!
1/b. Sormunka keretében végzett tevékenységek, nem természetes személyek részére

2014 évig végzett kéményseprő-ipari tevékenységek

2015 évtől a kéményhez kapcsolódó többlettevékenység

Égéstermék elvezető jele

megnevezés

nyilvántartási egység

végzendő tevékenységek munkaegységei alkalmanként

kémények ellenőrzésének és tisztításának 2015 évi nettó díja

összekötő elem, füstcső, füstcsatorna ellenőrzésének és tisztításának nettó díja

ellenőrzés, tisztítás

négyévenkénti műszaki fefülvizsgálat

műszaki felülvizsgálat időarányos része

összesen

munka-ráfordítás

munka-ráfordítás

munka-ráfordítás

munka-ráfordítás

Ft

munka-ráfordítás

Ft

ENHS egyedi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal

db

0,370

0,800

0,200

0,570

1 140 Ft

0,170

340 Ft

ENHG egyedi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal

db

0,300

0,800

0,200

0,500

1 000 Ft

0,140

280 Ft

KNHS központi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal

fm

0,200

0,280

0,070

0,270

540 Ft

0,200

400 Ft

KNHG központi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal

fm

0,140

0,280

0,070

0,210

420 Ft

0,140

280 Ft

NNHS nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal

fm

0,300

0,280

0,070

0,370

740 Ft

0,300

600 Ft

NNHG nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal

fm

0,210

0,280

0,070

0,280

560 Ft

0,210

420 Ft

ENTS egyedi, nyílt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal

db

0,420

0,800

0,200

0,620

1 240 Ft

0,170

340 Ft

ENTG egyedi, nyílt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal

db

0,340

0,800

0,200

0,540

1 080 Ft

0,140

280 Ft

KNTS központi, nyílt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal

fm

0,240

0,280

0,070

0,310

620 Ft

0,240

480 Ft

KNTG központi, nyílt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal

fm

0,170

0,280

0,070

0,240

480 Ft

0,170

340 Ft

NNTS nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal

fm

0,320

0,280

0,070

0,390

780 Ft

0,320

640 Ft

NNTG nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal

fm

0,220

0,280

0,070

0,290

580 Ft

0,220

440 Ft

EZHS egyedi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal

db

0,370

0,800

0,200

0,570

1 140 Ft

0,170

340 Ft

EZHG egyedi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal

db

0,300

0,800

0,200

0,500

1 000 Ft

0,140

280 Ft

KZHS központi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal

fm

0,200

0,280

0,070

0,270

540 Ft

0,200

400 Ft

KZHG központi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal

fm

0,140

0,280

0,070

0,210

420 Ft

0,140

280 Ft

NZHS nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal

fm

0,300

0,280

0,070

0,370

740 Ft

0,300

600 Ft

NZHG nagy keresztmetszetű, zárt égésterűhuzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal

fm

0,210

0,280

0,070

0,280

560 Ft

0,210

420 Ft

EZTS egyedi, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal

db

0,420

0,800

0,200

0,620

1 240 Ft

0,170

340 Ft

EZTG egyedi, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal

db

0,340

0,800

0,200

0,540

1 080 Ft

0,140

280 Ft

KZTS központi, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal

fm

0,240

0,280

0,070

0,310

620 Ft

0,240

480 Ft

KZTG központi, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal

fm

0,170

0,280

0,070

0,240

480 Ft

0,170

340 Ft

NZTS nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal

fm

0,320

0,280

0,070

0,390

780 Ft

0,320

640 Ft

NZTG nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal

fm

0,220

0,280

0,070

0,290

580 Ft

0,220

440 Ft

GNHS* gyűjtő jellegű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal

szint

0,250

0,360

0,090

0,340

680 Ft

0,170

340 Ft

GNHG* gyűjtő jellegű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal

szint

0,200

0,360

0,090

0,290

580 Ft

0,140

280 Ft

GZHS* gyűjtő jellegű, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal

szint

0,250

0,360

0,090

0,340

680 Ft

0,170

340 Ft

GZHG* gyűjtő jellegű, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal

szint

0,200

0,360

0,090

0,290

580 Ft

0,140

280 Ft

GZTS* gyűjtő jellegű, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal

szint

0,300

0,440

0,110

0,410

820 Ft

0,170

340 Ft

GZTG* gyűjtő jellegű, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal

szint

0,250

0,440

0,110

0,360

720 Ft

0,140

280 Ft

ET egyedi tartalék

db

0,200

0,400

0,100

0,300

600 Ft

0,000

0 Ft

KT központi tartalék

fm

0,100

0,140

0,035

0,135

270 Ft

0,000

0 Ft

NT nagy keresztmetszetű tartalék

fm

0,150

0,140

0,035

0,185

370 Ft

0,000

0 Ft

GT* gyűjtő tartalék

szint

0,100

0,160

0,040

0,140

280 Ft

0,000

0 Ft

*Mellékcsatornás gyűjtő jelegű égéstermék elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni!
2.1/a Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek természetes személyek részére

Tevékenység

Új tevékenységek 2015 től                      nettó 2000.-Ft / munkaráfordítás

nyilvántar-tási egység

munka-ráfordítás

Ft (nettó)

Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér-összeköttetésben lévő rendeltetési egységenként

db

0,100

160 Ft

Égéstermék paramétereinek ellenőrzése (négyévenkénti műszaki felülvizsgálat alkalmával)

paraméter

0,075

120 Ft

Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése

db

0,050

80 Ft

2.1/b Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek nem természetes személyek részére

Tevékenység

Új tevékenységek 2015 től                      nettó 2982.-Ft / munkaráfordítás

nyilvántar-tási egység

munka-ráfordítás

Ft (nettó)

Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér-összeköttetésben lévő rendeltetési egységenként

db

0,100

200 Ft

Égéstermék paramétereinek ellenőrzése (négyévenkénti műszaki felülvizsgálat alkalmával)

paraméter

0,075

150 Ft

Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése

db

0,050

100 Ft

2.2/a. Megrendelésre kötelező tevékenységek természetes személyek részére
A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezetõ járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján

db/óra

2,00

3 200 Ft

Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkezõ tüzelõberendezések égéstermék-elvezetõjének ellenõrzése, tisztítása

db

0,34

544 Ft

A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetû égéstermék-elvezetõ ellenõrzése tisztítása

fm

0,60

960 Ft

A fenti tevékenységeket további kiszállási díj terheli

alkalom

1,00

1 600 Ft

2.2/b. Megrendelésre kötelező tevékenységek nem természetes személyek részére
A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezetõ járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján

db/óra

2,00

4 000 Ft

Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkezõ tüzelõberendezések égéstermék-elvezetõjének ellenõrzése, tisztítása

db

0,34

680 Ft

A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetû égéstermék-elvezetõ ellenõrzése tisztítása

fm

0,60

1 200 Ft

A fenti tevékenységeket további kiszállási díj terheli

alkalom

1,00

2 000 Ft

2. §

(1) Ez a Rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.

(2) Eperjes Község Önkormányzata 20/2013. (XI.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2014. december 31. napján hatályát veszíti.

dr. Sztantics Csaba sk.                                                                           Kós György Gergő sk.

jegyző                                                                                                 polgármester

Záradék:

Megalkotta: Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 17. napján megtartott ülésén.

Kihirdetve: 2014. december 17. napján.

Dr. Sztantics Csaba

jegyző

kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet módosítás

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Cookie-k (sütik) használatának szabályzata 1. Cookie-k használatának szabályzata Ez a szabályzat a Eperjes Község Önkormányzata. (székhelye: 6624 Eperjes, Petőfi u. 1.) által fenntartott weboldalak cookie-jaira vonatkozik. 2. Mik a cookie-k? A cookie egy kisméretű fájl, mely csak betűket és számokat tartalmaz, és ami egy felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, Internetes hozzáférést biztosító eszközén tárolható. A cookie egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. 3. Mire használhatóak a cookie-k? Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó Internetezésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a felhasználó számára minél kényelmesebb szolgáltatásokat nyújtson. Ezek közé tartoznak az online adatbiztonsággal kapcsolatos igények vagy a releváns reklámok. Ugyanakkor bizonyos – anonim – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal szolgálnak az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat-nak a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett. 4. Milyen cookie-kat használunk? Az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat kétféle sütit használ: időszakosat valamint állandót. Előbbiek olyan ideiglenes fájlok, melyek a bejelentkezett időszak végéig vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig (vagy manuális törésükig) vannak jelen a felhasználó eszközén. 5. Mire használják a cookie-kat a weboldalalak? Egy látogatás során a weboldal a következő célból helyezhet el cookie-kat a felhasználó Internetezésre használt eszközén: – Weboldal teljesítménymérés – Böngészés-elemzés – Geotargeting – Feliratkozási szokások mérése – Megfelelő termékek ajánlása – Releváns reklámszolgáltatások megjelenítése 6. Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat? A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá. 7. A cookie-k törlése A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését. 8. Miért fontosak a cookie-k az interneten? A cookie-k az Internet hatékony működésének központi elemét képezik, hiszen hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez, az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén. A sütik korlátozása, vagy tiltása lehetetlenné teheti bizonyos weboldalak használatát. A cookie-k korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap online reklámokat; mindössze annyit ér el ezzel, hogy a megjelenő reklámok nem veszik figyelembe a böngészési szokásait, így nem igazodnak igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány példa a sütik használatára (melyekhez nem szükséges egy felhasználó azonosítása egy felhasználói felület segítségével): • A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése. • A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok. • Jelszavak megjegyzése. • Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opciók, safe search funkciók). • Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám megjelenítésének számszerű korlátozása a felhasználó részére adott weboldalon. • A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése. • Analitikai jellemzők mérése és optimalizálás. Egy weboldal forgalmának mérése, a letöltött tartalom vizsgálata, valamint annak meghatározása, hogy a felhasználó honnan érkezett a weboldalra (pl.: keresőn keresztül, közvetlenül, más weboldalról, stb.). A weboldalak azért végzik ezeket a látogatottsági elemzéseket, hogy a felhasználók számára minél jobbá tegyék az oldalt. 9. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők A cookie-k NEM vírusok! A cookie-k egyszerű szöveg típusú formátumot használnak, nem kódrészle-tekből állnak, így nem futtathatók automatikusan. Következésképp, nem másolhatók és nem feleltethetők meg más hálózatokban az újrafuttatáshoz. Mivel ezeket a funkciókat nem képesek ellátni, így nem tekinthetőek programoknak (így vírusoknak sem). A sütik azonban használhatók negatív célokra is. Mivel a felhasználó igényeire és navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak, így egy adott weboldalon akár spyware-ként is használhatók. Ennek megfelelően számos antivírus program a cookie-kat folyamatosan törlésre ítéli a különféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat, valós idejű védelem, stb.) során. Általában a böngészőkben olyan adatbiztonsági beállítások vannak, melyek lehetővé teszik adott oldalak által elhelyezett cookie-k szintű elfogadását, azok érvényességi idejének meghatározása és automatikus törlése mellett. A cookie-khoz kapcsolódó egyéb biztonsági vonatkozások: Mivel a személyazonosság védelme fokozottan fontos és minden Internetes felhasználó alanyi joga, ezért tudni kell, hogy a sütik használata során milyen aggályok merülhetnek fel. Mivel a cookie-kon keresztül folyamatosan áramlik az információ a weboldal és a böngésző között mindkét irányba, így ha egy támadó (hekker) beavatkozik az adattovábbításba, úgy a süti által tárolt információk lekövethetők. Amennyiben a böngészés kódolatlan Internet-elérési hálózaton keresztül történik (pl. megfelelő titkosítással nem rendelkező WiFi hálózat), úgy a támadás valószínűsége jelentősen megnő. További – cookie-k felhasználásán alapuló – támadási felületet szolgáltathatnak a sütik szerver oldali beállítási hiányosságai. Ha egy weboldal nem követeli meg a böngészőtől, hogy az kizárólag kódolt csatornán keresztül kommunikáljon, úgy a támadók ezt a biztonsági rést kihasználva információkat nyerhetnek ki a sütikből. A támadók a kinyert adatokat más weboldalakhoz való – illetéktelen – hozzáféréshez használhatják fel. Emiatt lényeges, hogy figyelmesen megválasszuk a legmegfelelőbb személyes adatvédelmi módszert. Tanácsok a cookie-kon alapuló biztonságos és felelősségteljes navigáláshoz: Mivel a legnagyobb és leglátogatottabb weboldalak használnak sütiket, így ezek jelenléte/használata szinte kikerülhetetlen. A cookie-k teljes letiltása esetén a felhasználó nem tud használni számos népszerű oldalt, mint például a Youtube, a Gmail, a Yahoo és számos egyéb oldal. Az alábbi néhány tanács segítséget nyújt a cookie-k engedélyezése mellett is biztonságos és gondtalan böngészéshez: • Szabja személyre a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan úgy, hogy azok használata az Ön számára még kényelmes Internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha számítógépét csak Ön használja, úgy hosszabb lejárati időt is beállíthat a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok eltárolására vonatkozóan. Amennyiben számítógépét megosztja másokkal, akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden használatot követően törölni (létezik automatizált megoldás, amely a program bezárásakor automatikusan elvégzi a törlést). Ezáltal lehetősége van arra, hogy biztonságos keretek között látogasson meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a számítógépen. Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programok adatbázisát. Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó (adott beállítás mellett akár automatikusan blokkolhatják azok betöltését). Ennek a szolgáltatásnak köszönhetően a felhasználó nem, vagy csak szánt szándékkal, juthat el olyan oldalra, ahol potenciális veszélynek (kibertámadásnak) van kitéve. Éppen ezért fontos, hogy böngészője és antivírus programja is mindig az elérhető legfrissebb verziójú legyen. A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mivel szinte minden nagyobb hazai és nemzetközi weboldal használ cookie-kat, így használatuk szinte elkerülhetetlen. Amennyiben ismeri a sütik alapvető működési mechanizmusát, úgy el tudja végezni azokat a beállításokat, amelyek mellett kényelmesen, ugyanakkor biztonságosan tud böngészni az Interneten. A cookie-k tiltását vagy visszautasítását csak bizonyos – nehezen hozzáférhető és használható – weboldalak alkalmazzák. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a sütik tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap/lát online reklámokat az egyes weboldalakon. A széles körben használt böngészőprogramokban elérhető olyan beállítás, amely lehetővé teszi adott cookie permanenst elutasítását. Ezen kívül akár az is beállítható, hogy csak adott weboldaltól fogadjon el a számítógép sütiket. A sütik letiltása nyomán akár az is megtörténhet, hogy nem hagyhat kommentet egy adott weboldalon. Manapság már minden széles körben használt böngésző lehetőséget kínál a sütikezelés személyre szabására. Ezek a beállítások a böngészőben rendszerint az „Opciók” vagy „Beállítások” menün belül találhatók.

Bezárás